Prodej použitých CNC obráběcích strojů a příslušenství

Podmínky využívání služeb serveru pouzitestrojecnc.cz

Pouzitestrojecnc.cz je inzertní server provozovaný společností TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., dále jen Provozovatel.

Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky použitých kovoobráběcích strojů soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně, či ne). Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. typ, technologické určení, stav stroje apod. Inzeráty musí být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

  • Veškeré služby Pouzitestrojecnc.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky nebo podmínkami inzerce.
  • Vložený inzerát bude po schválení administrátorem serveru zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které inzerent při zadávání vyplnil. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
  • Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám.
  • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí apod. Za obsah a pravdivost uvedených informací odpovídá inzerent. Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu i fotografiemi připojenými k inzerátu nejsou dotčena práva třetích osob.
  • Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru měnit.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

Tecnotrade slaví 20.let

Back to top